Attālums

Lai arī cik tālu prom mēs būtu. Lai arī cik mazi mēs būtu lielo acīs. Lai arī cik maz draugu mums būtu vai pat nebūtu neviena.

Tomēr mūsu sirds pukst. Tā ir sākusi pukstēt kādam konkrētam mērķim.
Mūsu sirds meklē piepildījumu šajā pasaulē.
Bet ja pasaule ir tukša, kas to piepildīs? Sirds ir tukša, bet pukst. Ko darīt?
Kurš ārsts var pateikt, kas tavai sirdij ir vajadzīgs?
Ieklausies savā sirdī! Vietā, kur Kungs mīt. Viņš ir Ārsts. Viņš zin, kāpēc tev sirds pukst. Viņš ir Sirds.

Autors: Sem. Emīls Slišāns