Numeri 21, 8

Sv. Rakstu komentētāji saka, ka Jāņa evaņģēlijā šī aina tiek attēlota kā līdzība Jēzus krustā sišanai. [Jņ. 3, 14-15]

Cik gan patiesi ir šie vārdi! Numeri jeb 4. Mozus grāmatā mēs lasām to, ka ļaudis bija kurnējuši (grēkojuši) pret Dievu. Līdz ar to tautai tika uzsūtītas ugunīgas čūskas (grēka sekas), kuras ar savu indi sadzeļ cilvēku un atņem tiem dzīvību. Bieži vien mēs neredzam vai negribam redzēt to, ka mēs esam vainīgi, ka mēs esam tie kurnētāji, kurus kaut kas neapmierina. Mūsu daba ir grēka ievainota, tāpēc mēs tā arī mēdzam darīt.

Tomēr, dzīvodami grēkā, mēs dažreiz apzināmies savu vainu un jūtam ilgas pēc piepildījuma un miera. Tanī brīdī mēs atveramies un sākam meklēt kaut ko citu.
Bet kāpēc ļaudis negrib pieņemt Kristu? Tāpēc, ka Viņš ir neērts? Pasaules acīs Viņš tiešām ir neērts. Bet tad kādēļ mēs dzīvojam? Lai pasaule mūs pieņemtu vai lai mēs pašu justos labi?
Ir grūti dzīvot starp čūskām, bet mēs spēku smeļamies no krustā sistā Jēzus. Viņš dziedina, Viņš atbrīvo, Viņš dod mieru, Viņš piešķir dzīvei jēgu.
Autors: Sem. Emīls Slišāns