VI stacija „Veronika noslauka Jēzum vaigu”

Jēzusgalvabijaasinīmunsūrstošāmbrūcēmklāta.Betvēlšīssāpespadziļinājanokritienembrūcēsiekļuvušāssmiltisarīnokarstumapārpūleslietajiemsviedriem.Sāpesunsūrstēšanabijanepanesamaunpēkšņinācanegaidītsatvieglojums.Veronikaizlauzāscauripūlimunapsargiem,lainoslaucītuJēzumsēju.Betvaitasbijakādsmilzīgsvaroņdarbs?Veronikavienkāršiizpildijasavupienākumuunpalīdzējagrūtībāsnonākušajam.Tasbijatikaimazsželsirdībasdarbs,betcietušāacīmtaspaliekļotiaugstunovērtētsundažkārtpatatalgots.
Lugsimies,laimumsvienmērirdrosmenesavtīgipalīdzētsavamtuvākajamnetikailietās,betarīmazāsciešanās.
Autors:Sem.R.Andžāns