1. Stacija: “Pilāts notiesā Jēzu uz nāvi”

Pilāts šaubījās, attaisnot Jēzu vai pakļauties pūlim. 
 
Kad mēs- pieņemot lēmumu-šaubāmies, kāds tam ir cēlonis un mērķis? Iedomāsimies, mēs vēlamies paņemt kādu lietu no plaukta, bet, lai to aizsniegtu ir jāpakāpjas uz krēsla, un kāpjot uz tā konstatējam, ka tas nav stabils un grīļojas. Vai ne ar šādu- nestabilitātes atklāšanu- mēs tiekam mudināti novienādot krēsla kājas, lai mūsu pamats būtu stabils?
Lūgsimies, lai Dievs pielaižot mums šaubas, dod gudrības dāvanu- ticības paļāvībā atstāt vietu arī loģiskajai domāšanai.
Autors: Sem. D. Ozoliņš