11. Stacija: Jēzus tiek piekalts pie krusta

KassavienoJēzusmiesuarkokakrustu-naglas.Kādajēganonaglām,janav,kasdzenunarkodzen.Vaitadmumsirjēgauzņemtiesupurus,janavspēkaiznesttoslīdzgalam,vaisāktceltmāju,zinot,kadpietrūksķieģeļuunnezināmvaidabūsimvēl.Tāpēclabākatdotsavusķieģeļustam,kasjauceļ!
Lūgsimies,laiKungsmumsdāvāžēlastībubūttikpazemīgiem,kadļaujamsaviemgriestiembūtparbrāļagrīdu.
Autors: Sem. D. Ozoliņš