4. Stacija: “Jēzus satiek savu, sāpju pārņemto, māti”

Jēzu,tutačuvarējiizbeigtsavasmātesciešanas,izbeidzotsavukrustaceļu,vienīgi,vaitādāgadījumā,mēsvarētusaukt:TavāpatvērumāsteidzamiessvētāDievadzemdētāja.
Pasaulīgaiscilvēkstiecas degošo nodzēst,salstošo sasildīt.MumsjāmācāsnoJēzus,degošajamļautdegtunsalstošajamsalt,jogalējauzticībaDievam,ļaujpiedzīvot,kadegošaisirnesadedzināmsunsalstošaisnavsasaldējams.
Autors: Sem. D. Ozoliņš