F. Salinas grāmata „Draudzība”

Turpinājums no “Draudzība”
Kas ir draudzība?
Nevienamnav lielākasmīlestības parto, jakāds atdodsavu dzīvībupar saviemdraugiem(Jņ15:13).  
Bērniparasti iedomājasdraudzību kaut kotikaiinstrumentālu,pakalpojumuapmaiņutuatceries pardraugiem, laisaņemtupalīdzību, kadtev ir vajadzīga,vai arītu palīdziviņiem, kadviņiem vajagpalīdzību. Tomēs varētunosaukt parsociālādarbapieejudraudzībai. Šisskatījumsdraudzību padaratikai parinstrumentu; pretpersonām izturas pretlietām.
Citiemvārdiem – šisuzskats varētuizklausītiesšādi:tuman neinteresē,mani interesētas, koes varucaur tevisaņemt, tasir, stāvokli,prestižu, arīcitas šādasdraudzībasLabākajāgadījumā tovar uzskatītpar ārkārtīgivāju pamatuuz kurabalstīt cilvēkuattiecības. Tasnenozīmē, kamums irjānoliedzdabisku vajadzībupēc citiemcilvēkiem; tasnozīmē, kadraudzībunedrīkstierobežotizmantojot to līdzeklilai sniegtupakalpojumuscitiem.
Turpinājums –  “Draudzība”
 No angļu valodas tulkojis: Sem. P. Skudra