Līdzība

Bērni,kadsaņemkautkādumantojumu,irlaimīgi,kaviņiemtouzdāvināja.Caurtobērnsjūtaslaimīgsunvajadzīgs.viņiemtikapievērstauzmanība.Betbērnssajūttikaidaļu,notāsīstāslaimes.Jo,viņšvēlirbērns,savasvienkāršībasunnezināšanasdēļ,nezin,jālietovaimantot?Varbūtviņšarīmanto,betnepareizi,nepareizānozīmē.Unkadbērnspieaug,viņšuzzinaīstonozīmitammantojumam,koviņamkādreizbijauzdāvinājisDāvinātājs.Tādējādi,kadbērnamirpareizazināšanaparto,kasbijaviņamuzdāvināts,unviņštopielieto.Tadsajūtīstolaimi.
Bērns – tas esmu es.
Autors: Sem. A. Kassirovs