Dzejoļi

Ceļš
Sienatikliela,
nezināmsradījums.
Turplešasaugstu,
kāpnes,
kurasneviensnepazīst,
tikaiestāszinu.
Jaircitapasaule,
kurlemtsiettiem,
kastospējpārvarēt?
Vēlēšanās
Sīkāsjūrmalassmiltis,
tāsbirstnotavāmrokām.
zvaigžņulietus,
naktstumsā!
Bet,tuvēlnerimsties!
JoTevvienavēlēšanās,
lailaikskļūstlēnāks!
Betdienasaizrit,
naktispārietdienās.
Līdzpienākskolasdiena!
Māmiņa
Saulesspožāstarā,
mātesplaukstāssiltās.
Mīļuvārdudota,klusu,
klusuparādās,
mīļusmaidusniegdama,
laimītisirdīliedama,
mīļuvārduteikdama,
manusirdimierināja,
jūrāklusā,
saulainādienāapklusa
savāvarenajāplatumā,
māmiņuapraudāja,
Dievadarburedzēdama.
Māmuļa,savusbērnus
samīļodama,
sirdīienācamiers.
Akeglīte
Cikskaistatuesi!
Lielisalaveči
tevimīļiapcirpa.
Bērniemmaisāprieks.
Visibērnikamaniņāssakāpuši,
salaveciatstājuši.
Autors: Sem. J. Grīgs