F. Salinas grāmata „Draudzība”

 
Turpinājums no “Draudzība”

Pašaizliedzība
Mēsvisi neesamaicināti kļūtpar mocekļiem.Mēs esamaicinātikatrs nomumsdzīvotdabiskā veidāapslēptusupurus, kasraksturīgiikdienas dzīvei.Patiesi skaidraīstas draudzībaszīme irrobežu trūkumsmūsu kalpojumāmūsu draugiem.Īsts draugsnekad nejūtas,ka viņšbūtu darījispietiekami savadrauga labā.Cik ilgiviņa draugamtas irnepieciešams,tik ilgiviņš irklāt. Gluži mātespatiess draugsnekad nedomādivreiz parto, koviņš būtuvarējis upurētsavam draugam.Mātes rīkojasvienkāršitāpēc, kaviņas mīl.Vienīgi viduvējsmīlestībasveids novelkrobežu upurimcitu labā;tikai šādāgadījumā kādsvar iedomātiespar palīdzībassamazināšanu,jo pietiekamijau irdarīts draugalabā. Vienīgišādsdraugs varatrast iemeslu,lai nepalīdzētuviņam vispār.
Turpinājums sekos…
   No angļu valodas tulkojis: Sem. P. Skudra