14. stacija – Kunga Jēzus miesu gulda kapā

Līdzīgi kā Jēzus pēc nāves tika guldīts kapā, tā arī mums jātiek guldītiem kapos, pat divas reizes, lai mēs augšāmceltos kopā ar Viņu. Šīs abas reizes ir būtiskas, lai mēs varētu augšāmcelties kopā ar Kristu. Šī pirmā guldīšana kapā ir tad, kad mēs mirstam savam egoismam, savām ļaunajām miesas tieksmēm un iegribām, kad mūsu vecais cilvēks mirst. Tikai nomirstot sev, mēs pēc savas miesas nāves varam iegūt priekpilnu augšāmcelšanos kopā ar Kristu.
Kungs, šinī Gavēņa laikā, palīdzi mums pieaugt sevis aizliegšanā, lai pēc šīm žēlastību bagātajām dienām mēs ar lielu prieku varētu svinēt Tava Dēla augšāmcelšanās svētkus.
Autors: Sem. J. Skutels