9. stacija – Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta

      Antonio Marija Sikari, komentējot svētās Terēzes no Avilas „Dvēseles pili”, ir izteicies: „Saprast, kas ir Dievs”, „saprast, kas Dievs ir man” un „saprast, kas es esmu Dievam” – nav cita mērķa eksistencei.”
       Kas ir Dievs, ja Viņš ir radījis debesis un zemi? Kas ir Dievs, ja Viņš ir atdevis krusta nāvē savu mīļoto Dēlu par cilvēku grēkiem? Kas ir Dievs, ja Viņš ir augšāmcēlies no miroņiem? Kas Dievs ir man, ja es Viņam tik maz laika veltu lūgšanā? Kas Dievs ir man, ja es Dieva kritizētāju vidū Viņu neaizstāvu? Kas Dievs ir man, ja es tik reti apliecinu savu ticību neticīgo vidū? Kas es esmu Dievam, ja Viņš mani ir iemīlējis un pazinis pirms es tiku radīts manas mātes miesās? Kas es esmu Dievam, ja Viņš manu grēku dzēšanai ir izlējis sava mīļotā Dēla asinis? Kas es esmu Dievam, ja Viņš manis dēļ uzņēmās iet Krusta ceļu, nest manu grēku smago nastu, būt pagurušam, krītot zem krusta nastas, un atkal celties, lai ietu līdz galam?
         Kungs Jēzu, palīdzi mums ar mīlestību pret Tevi atbildēt aicinājumam, uz ko Tu mūs aicināji iesaucot mūs eksistencē.
Autors: Sem. Juris Skutels