1. Novembris – Visu Svēto diena

    Tik dažādi, atšķirīgi ir svētie, bet vienlaikus līdzīgi savā pašaizliedzībā, tikumos, sekošanā Kristum. Ikviens no viņiem ir gājis savu ceļu uz svētumu. Mēs varam atrast kādu svēto, kura ceļš pie Dieva, cīņa par tikumiem un svētums, mūs sevišķi uzrunā un iedvesmo, aizrauj, aicina atdarināt un sekot Svētā piemēram.

    Aizkustinoši ir svēto dzīves apraksti, kuros mēs redzam tik pazīstami vienkāršus, pat vājus un arī grēcīgus cilvēkus, kuri tomēr neatlaidīgi tiecas pēc dzīves svētuma, saskaņā ar Evanģēliju un dekalogu. Uzrunājoši ir svēto darbi, mīlestība, ar kuru viņi darbojas, cenšas padarīt pasauli labāku, skaistāku. Apbrīnojami ir augļi, kādus nes svētie. Skaisti ir lasīt šo dedzīgo, radikālo, enerģisko katoļu darbību, bet vienlaikus viņu piemērs mūs aicina uz līdzīgu darbību.


    Ikviens ir aicināts uz svētumu!


    Bieži mēs neuzlūkojam svētumu, kā neaizsniedzamu ideālu, kurš paredzēts it kā tikai sevišķi izredzētiem kristiešiem. Tas ir maldīgs priekšstats par svētumu, jo ikvienam kristietim ir jācenšas izkopt tikumus, garīgo dzīvi, mīlestību pret tuvākajiem. Uzlūkojot svētos, mēs redzam, ka viņi ir tik dažādi un atšķirīgi: gan vecumā, gan dažādās kalpošanās, gan karavīri, gan tirgotāji, gan klēra pārstāvji, gan brīvi cilvēki vai pat vergi. Nabadzīgs vai turīgs, precējies vai neprecējies, slims vai vesels – vienalga kāds cilvēks un kādos apstākļos, bet tomēr spējīgs ar Dieva žēlastību kļūt svēts. To ir vērts pārdomāt un atcerēties. Mums nav objektīvu iemeslu, lai neklausītu aicinājumam kļūt svētiem, tiekties pēc augstāka ideāla.

    Visu svēto dienā mēs godinām Dievu, kurš caur saviem svētajiem parāda to, cik žēlsirdīgs, dāsns, mīlošs Viņš ir. Godinot svētos, mēs vispirms godinām Dievu, Kristu, patiesu cilvēku un patiesu Dievu, visu svēto Karali un patieso svētuma avotu!


    Atcerēsimies svēto paraugu, dzīves liecības un centīsimies ar tādu pašu degsmi tiekties pēc garīgās pilnības. Godināsim svētos un mocekļus, kurus mēs zinām, kā arī tos, kuru nopelni ir zināmi tikai Dievam. Neaizmirsīsim, ka svētie, tagad būdami vēl ciešākā vienotībā ar Kristu debesīs, nemitējas par mums aizlūgt pie Tēva.


    Centīsimies kļūt svēti!

Raksta autors: sem. V. Vārpsalietis