Dievs Tēvs, Jēzus Kristus un Svētais Gars

Debesis un zemi – visu Tu esi veidojis,
Izraudzījies veidolu katrai sniega pārslai.
Eņģeļi nebeidz Tevi slavēt un cildināt:
Visvarenais Kungs ir mūsu valdnieks, 
Svēts, svēts, svēts ir Viņa vārds! Amen.
Tu Savā gudrībā radīji cilvēku,
Ēnas nav Tavā svētajā spožumā.
Valdniek, kas mīli katru no mums,
Slavu Tev mūžīgu vēlamies dziedāt!
Jērs, kas vēlējies izpirkt mūsu grēkus,
Ērkšķu vainagu Tu atzini par Savu rotu.
Zeme lai nepārstāj teikt Tavu godu:
Upurjērs atdeva par mums dzīvību,
Sveiksim līksmībā Dieva uzvaru!
Karalis, spēcīgs un apbrīnojams,
Reiz atgriezīsies eņģeļu pavadīts.
Ieskatīsies cilvēku siržu valstībā,
Sacīs tiem vispatiesākos vārdus,
Taisnīgus un žēlsirdīgus, gudrus un maigus,
Un ievedīs tos brīnišķajā pilsētā,
Svētajā vietā, kur prieks nekad nebeigsies.
Svētdarītāj Kungs, Patiesības Gars,
Vasarsvētku dienā Tu nāci no debesīm,
Ēku celt iesāki, skaistāko svētnīcu,
Tā ir godpilna – Baznīca, Kristus Līgava.
Apustuļus ieskāvi ugunīgās liesmās,
Ielēji viņos vissaldāko mīlestību,
Spēku kas deva tiem visur Tev kalpot.
Glābšanas devēj, dzīvības Avots,
Atver mums acis, dari dvēseles tīras,
Reiz atļauj, Dievs, ar Tevi vienoties debesīs,
Svētlaimē priecāties mūžīgi mūžam! Amen.
Autors: Sem. J. Rajeckis