Draudzība un uzmundrināšana

Turpinājums no F. Salinas grāmatas „Draudzība”
(nonodaļas:Draudzībaunapustulāts)
Draudzībaunuzmundrināšana
irgrūti iedomātiesdraugus, kurivienmērsatiekas, laidalītos arsavām grūtībāmun nekovairāk. Dažreizmums tiešāmir vajadzīgsmierinājums: kadmums irgadījies izdarītnelāgu muļķībuun nekasmūs neinteresē.Tad mumsir vajadzīgidrauga vārdi.Dažreiz mumspietiek vienkāršiar viņaklusēšanu. Un,ja jūtam,ka visiemnoderam parasaru dvieli…lieliski!Paraugies uzJēzus piemēru; Viņšuzklausīja bēdustāstus. Tas,ka citivar justiestik brīvi,lai varētuizkratīt mumssavas sirdis,ir labauzticēšanāszīme. Tadmums irjāpalīdz viņiemaizmirst sevipalīdzikoncentrēties uzpalīdzēšanucitiem. Lielākaiscilvēka grūtībuavots nākno domāšanaspar pašuproblēmām ungrūtībām.
turpinājums sekos
No angļu valodas tulkojis: diak. P. Skudra