Labām draudzībām nevajag būt tikai dažām

 Turpinājums no F. Salinas grāmatas „Draudzība”
(nonodaļas:Draudzībaunuzmundrināšana)
Labām draudzībām nevajag būt tikai dažām
Irnepareiziuzskatīt, kalabas draudzībasnozīmēnedaudzasdraudzības.Paraugies uzJēzus Kristusdzīvi; cikdaudz draugubija mūsuKungam! Patiesasdraudzībasnetiek izjauktasvai tāmnevajadzētu tiktizjauktāmvienkārši kādadzīves apstākļudēļ.Nevajadzētupieļautdraudzībasizjukšanuadreses vaiskolas maiņasdēļ unpat nelaulības dēļ.Draugs vienmērir unpaliek draugs.
Mēszaudējamdraugus, vaiarī mēsviņus nenoliekampirmā vietā,jo mēsšīm personāmnedodam vietusavās sirdīs.Pirmajā gadījumāmēs viņusatgrūžam, betotrajā mēsnoslēdzām savassirds durvisviņu priekšā.Cilvēka sirdsir tiksarežģīta. cilvēkiem mumstik ļotipatīk tēlotuzvelkot dažādasmaskas. Vienamaska mumsir darbā,cita spēleslaikā, uncita mājās.
Mēs neraugāmies uz pašu personu, bet uz viņa funkciju vai lomu mūsu dzīvē. Mēs pret priekšnieku un lifta operātoru izturamies dažādi. Protams, apstākļi, stāvoklis un pienākumi mūs ietekmē; tam tā ir jābūt. Neviens neizturas vienādi dažādos apstākļos. Apstākļi mūs ietekmē un liek mums reaģēt dažādi. Bet mūsu reakcijai katrā situācijā jābūt balstītai uz mūzu kristīgajiem principiem un ne vienkārši uz pielāgošanos apstākļiem. Nav svarīgi kādi ir apstākļi, cilvēkam uz tiem vienmēr ir jāreaģē tādam, kāds viņš ir.
 
turpinājums sekos
No angļu valodas tulkojis: diak. P. Skudra