Dievs – tava cerība

Uzticies man, noskumušais, jo Es esmu vienmēr ar tevi. Es esmu tava Cerība.
Es zināju tevi no mūžīgiem laikiem. Manas rokas tevi radīja mātes klēpī. Es ļāvu tev piedzimt un esmu nomodā par tevi katrā tavas dzīves dienā.
Es nekad tevi neatstāju. Tu Mani vari atstāt, Es tevi – nē.
Es vadu tavu dzīvi. Lai arī tu to bieži nepamani, Es tevi sargāju, pamācu, audzinu. Tikai negriez Man muguru – tad tu būsi nelaimīgs.
Man ir Savi nodomi par tevi. Tie ir svēti, jo pieder Man. Ja tu centīsies Man kalpot, Es tev tos pamazām atklāšu.
Kalpošanā Man tu vari atrast mieru. Es esmu miera Ķēniņš. Es dodu patiesu mieru tavai dvēselei, kādu neviens cits nespēj dot.
Uzticies Man! Es gribu tev dot vislabāko, neuztraucies un paļaujies uz Mani!
Manā varā ir pasaule, viss kosmoss ir Manis veidots. Ja Es pavēlu, tad neviens nespēj nepaklausīt.
Es vēlos būt kopā ar tevi. Es gribu Sevi dāvāt tev.
Izstiepjot rokas pie krusta, es alku, lai tu neatraidītu Manu apskāvienu.
Es vēlos tevi ievest debesīs. Atdod savu mazo sirdi Manai Sirdij, Es to pārveidošu un padarīšu par Savu svētnīcu.
Nebaidies būt Manā rīcībā! Tev var likties, ka ceļš ved pa līkumainām takām, taču Es vienmēr tevi vedu pie rokas.
Saki Man, ka Es esmu tava Cerība! Par to priecāsies tavs sargeņģelis un svētie aizbildņi, kuri Mani slavē ik dienas.
Es esmu pasaules cerība. Tikai Es spēju piepildīt cilvēka ilgas pēc laimes. Tikai tas jūtas drošs, kas Man kalpo.
Ceri uz Mani, jo Es tevi saprotu labāk, nekā tu – pats sevi.
Meklē atbalstu Manī! Es dzirdu katru tavu lūgšanu un esmu tev labvēlīgs.
Es nokāpu no debesīm un kļuvu tev līdzīgs, jo vēlos dot tev cerību, kas nepieviļ, – Sevi.
Mani sauc Jēzus, tava Cerība.
Autors: sem. J. Rajeckis