Jesses koks

Uzsākot Adventa laiku internetā bija atrodami dažādi padomi kā šo laiku pavadīt. Ar padomiem var iepazīties mūsu bloga iepriekšējos rakstos par Adventu, tāpat labus padomus mums piedāvā catholic.lv lapa, kā arī dažādās ārzemju interneta vietnēs. Mani ir uzrunājusi Adventa tradīcija, par kuru es Latvijā līdz šim nebiju dzirdējis, bet ar kuru saskāros dažādos ASV katoļu portālos. Šo tradīciju sauc Jesses koks. Jeses koks ir interesanta tradīcja un aizraujošs veids kā apgūt Bībeli Adventa laikā. 

 
Kas ir Jesses koks?
Jesse (jaunajā Bībeles tulkojumā Jišajs) bija ķēniņa Dāvida tētis. Jesses koks mums palīdz iepazīt Jēzus senčus. Šī Adventa tradīcija mums visā šajā gaidīšanas

laikā izstāsta Dieva pestīšanas plānu sākot ar radīšanu un, aptverot visu Vecās derības periodu, nonāk līdz Pestītājam. Tradīcijas nosaukums ir aizgūts no Isaja grāmatas 11. nodaļas 1. pamta: “Nāks dzinums no Jesses celma un atvase kuplos no viņa saknes”.

Šī tradīcija esot aizgūta no kristīgās mākslas. Baznīcas māksla, attēlojot Jēzus saistību ar Jessi un citiem Vecās Derības personāžiem, zīmēja koku, kas balstās uz Jesses tēla. Koka zari attēloja Jēzus dzimtas koka senčus. Koka virsotnē attēloja Mariju un Jēzu. Parasti šādi zīmējumi tika attēloti viduslaiku Eiropas katedrālēs.
Vēl par šīs tradīcijas aizsākumu interneta vietnēs par Jesses koka tradīciju min viduslaiku lugas, kurās attēloja dažādus Bībeles stāstus vai arī mocekļu un svēto dzīves. Šīs lugas esot spēlētas baznīcās kā liturģijas svinību daļa. Viena no lugām bija balstīta Bībeles stāstā par Ādama un Ievas grēku. Izrādes laikā “Dzīvības koks” tika dekorēts ar āboliem (varbūt to varētu uzskatīt par Ziemassvētku eglīšu aizsākumu?).
Apvienojot abas iepriekšminētās viduslaiku mākalas ieražas, ir radusies šī Jesses koka tradīcija, kā iespēja palīdzēt kristiešiem sagatavoties Ziemassvētkiem.
Jesses koks ir reizē arī iespēja izpausties radoši ar rokdarbiem. Katru dienu, lasot kādu noteiktu rakstu vietu, Jesses kokam tiek pievienots pašu gatavots ornaments, kurš simbolizē kādu pravietojumu par Jēzu, kuru gaidam, vai Pestīšanas vēstures notikumu, vai kādu no Jēzus senčiem. Tādā veidā mēs labāk iepazīstam Bībeli, Jēzus saistību ar Veco Derību, kā arī daudz tiešāk izdzīvojam Adventa gaidīšanas aspektu, jo simboliski esam vienoti ar Vecās Derības varoņiem, kuri gadsimtiem ilgi gaidīja Pestītāju. 
Kā to darīt?
Atklāti sakot es pats šo tradīciju neesmu izmēģinājis praktiski, bet pēc aprakstiem un bildēm spriežot, tam nevajadzētu būt nekam sarežģītam. Jesses koks var būt kāds egles, priedes, kadiķa vai kāda cita mūžzaļa auga zars, kurā katru dienu iekar jaunu simbolu. Tas var būt arī jebkura cita koka zars, iestiprināts kādā pudelē vai podā un kurā tiek kārti ornamenti. Tā var būt kā tabula, kurā tiek veikti ieraksti par lasīto Sv. Rakstu fragmentu, galveno tēlu tajā un uzzīmēts neliels simbols, kas raksturo lasīto. Tas var būt kā liels zīmējums, kurš ik dienas tiek papildināts. Tas var būt kastes vāks, kurā ir ielīmēts no aplikācijām veidots koks, kuram katru dienu piestiprina arvien jaunu ornamentu. Iespējas ir dažādas, jāļaujas radošai iedvesmai vai arī vienkārši jāieraksta googlā “Jesse tree” un bilžu sadaļā jāmeklē dažādi padomi, no kuriem smelties iedejas savam Jesses kokam.
Noteikti, ka būs nepieciešami: Bībele, papīrs, zīmuļi, flomāsteri, krītiņi, pildspalvas, krāsas, līme, dzija, audums (vislabāk violets), kartons, plastalīns… vienu vārdu sakot visdažādākie materiāli, kurus atrodi mājās un kuros vēlaties veidot simbolus.
Lai pagatavotu ornamentu, vispirms ir nepieciešams izlasīt konkrēto rakstu vietu. Tad izvēlies īsu frāzi, pantu, kas izsaka teksta galveno domu. Pārraksti šo frāzi un piestiprini to savam ornamentam, kuru pats būsi pagatavojis.
Paša ornamenta izgatavošanai izmanto visas savas radošās spējas: zīmē pats, griez no laikrakstiem, veido plastalīnā, krāso, vai arī vienkārši sameklē internetā!
Tālāk seko dažādu Vecās Derības tēlu un personu un notikumu uzskaitījums pa dienām ar norādēm uz Bībeles pantiem, kur varam par tiem uzzināt. Tā kā esmu mazliet par vēlu sācis runāt par šo tradīciju, tad pirmās dienas vari savā Jesses kokā likt pa diviem ornamentiem līdz panāc grafiku… var arī vienkārši saīsināt šo sarakstu. Dažādās internet adresēs šie tēli bija sakārtoti dažādi, tā kā arī šeit ir diezgan brīva pieeja…
JESSES KOKA RAKSTU VIETAS (simbolus vari zivēlēties pats, šie ir tikai ieteikumi)

Decembris 1 Jesses koks: Par Jessi atrodam Isaja grāmatas 11. nodaļā 1. pantā
Dāvida stāsts atrodams Samuela pirmās grāmatas 16. nodaļā 1 – 13 pantam Simbols: koks, kurā tiks likti pārējie ornamenti

Decembris 2 Radīšana 1 Moz. 1:1-31; 2:1-4 Simboli: saule, mēness, zvaigznes, zeme, dzīvnieki
Decembris 3 Ādams un Ieva1 Moz. 2:7-9, 18-24; Simboli: vīrietis un sieviete
Decembris 4 pirmais grēks: 1 Moz 3 Simboli: koks ar augļiem

Decembris 5 Noas: 1 Moz. 6 – 9 Simboli: šķirsts, balodis, varavīksne
Decembris 6 Ābrahams: 1 Moz. 12 un 1 Moz 15 Simboli: zvaigznes
Decembris 7 Īzāks:1 Moz. 22 Simboli: Auns
Decembris 8 Jēkabs: 1 Moz. 25:1-34; 28:10-22; 31 – 33 Simboli: ganāmpulks, kāpnes
Decembris 9 Jāzeps:1 Moz. 37; 39 – 45 Simboli: krāsains apmetnis, graudu maiss
Decembris 10 Mozus:2 Moz. 1 – 3; 5 – 6 Simboli: zīdainis grozā, degošs krūms
Decembris 11 Izraēlieši un Likums: 2 Moz 12 – 13; 14:1 – 15: 21; 19:1 – 20: 21 Simboli: jērs, akmens plāksnes
Decembris 12 Jozua:Joz 2; 6; 23 – 24 Simboli: raga taure
Decembris 13 Gideons:Soģu 6 – 8 Simboli: māla ūdens krūze
Decembris 14 Samuels:1 Sam 3; 10 – 12 Simboli: kronis
Decembris 15 Dāvids: 1 Sam 16 – 18; 2 Sam 5 – 6; Simboli: gana zizlis, arfa
Decembris 16 Elijs: 1 Ķēn 17 – 18 Simboli: akmens altāris
Decembris 17 Isajs:1 ķēn 19; Is 1 – 2; 6; 9: 1 – 6; 11 Simboli: uguns mēles, karsta ogle
Decembris 18 Jeremijs:Jer 7; 26; 28 – 29; 31; Raudu 1 Simboli: asaras
Decembris 19 Jēzus ir Jesses atvase: Isajs 11:1-3 Simboli: puķe, augs ar ziedu
Decembris20 Jānis Kristītājs: Lk 3: 1 – 22; 11: 7 – 19 Simboli:gliemežvāks, upe
Decembris 21 Marija:Lk 1: 26 – 38, 46 – 55 Simboli: balta lilija
Decembris 22 Zaharijs un Elizabete: Lk 1: 5 – 25, 57 – 79 Simboli: tāfelīte un rakstāmais, māte ar bērnu
Decembris 23 Jāzeps: Mt 1: 18 – 25; Simboli: āmurs, zāģis, kalts
Decembris 24 Jēzus Kristus: Jņ 1:1-34; Mt 1: 1 – 25; Lk 2: 1 – 20 Simboli: zīdainis silē
Decembris 25 Trīs Austrumu gudrie Mt 2: 1 – 12 Simboli: zvaigzne
Šeit ir daži piemēri mājās gatavotam Jesses kokam:

Raksta autors: diak. P. Skudra