Bakalaura darbu aizstāvēšana

         9. septembrī Rīgas Garīgajā seminārā notika bakaulaura darbu aizstāvēšana. Četri priesteri, kas šogad tika ordinēti, beidzot Laterāna Pontifikālās universitātes Rīgas Teoloģijas institūtu, ieguva otru augstāko vērtējumu – “Magna cum laude”.
        Pr. Vitālija Filipenoka bakalaura darba tēma – “Pareizticīgo euharistiskā epiklēze rietumu teoloģijas skatījumā”. Pr. Pēteris Skudra savu bakalaura darbu veica par tēmu “Baznīcas mācība par kultūru Vatikāna II koncila pastorālajā konstitūcijā Gaudium et spes”. Pr. Kārlis Miķelsons bakalaura darbā pētīja tēmu “Ticības aspekti 1999. gada kopīgajā deklarācijā par attaisnošanu”. Pr. Aivars Līcis savā bakalaura darbā analizēja tēmu “Abortu aizlieguma kā abortu prevencijas līdzekļa efektivitāte”.  
       Sirsnīgi sveicam mūsu absolventus!
Raksta autors: sem. J. Rajeckis