1. Stacija Jēzu notiesā uz nāvi

       Cik liela nozīme ir vārdiem? Kāds spēks tajos ir ietverts?
Radīšanas grāmatā ir rakstīts, ka Vārdam, kas izskanējis no Dieva mutes ir Milzīgs spēks.  „Lai top!” Lai top zeme, ūdens, gaisma, tumsa, augi, dzīvnieki! Tas viss tapa tikai no izteikta Vārda! Tālāk Radīšanas grāmatā ir rakstīts, ka, lai radītu cilvēku Dievs netikai teica: „Taisīsim cilvēku pēc mūsu tēla un līdzības!”, bet arī pielietoja darbību – izveidoja cilvēku no zemes pīšļiem. Lai radītu radības kroni ar vārdiem vien nepietiek!
Tā kā cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības, tad cik liela vara piemīt cilvēka vārdiem?
Mums katram (arī Dieva personām) ir dots vārds, kuru dzirdot citi uzreiz saprot personu  par kuru ir runa. Pati par sevi saprašana tiek izteikta vārdiski. Ar vārdiem mēs komunicējam, saprotamies un izsakām domas. Lai izceltu atklāsmi netikai vārdiski, bet arī darbos.
Tā kā cilvēks ir grēkā kritis, tad vārdi var nodarīt arī lielu ļaunumu – aprunāšana, lamāšanās, citu pazemošana, kara izraisīšana un piekrišana cita bojāejai!
 „Sit Viņu krustā!” – Vai tie ir Pilāta vārdi? „Ņemiet un sitiet jūs Viņu krustā!” Vai tie ir tautas vārdi? Nē!
Šajā stacijā apdomāsim, kā mēs lietojam vārdus? Vai mēs darām tāpat kā Pilāts ar gribu nepiekrītot, bet vārdiski sakot : „Ņemiet un sitiet jūs Viņu krustā”, es pie Viņa nekādas vainas neatrodu!”
Raksta autors: sem. R. Andžāns