3. apstāšanās. Kungs Jēzus pakrīt pirmo reizi zem krusta.

Mocīšana un novārgums darīja savu, un Pestītājs pakrita, nesot krustu. Dieva Dēls savā gudrībā nebija paredzējis nest krustu bez kritieniem. Viņš pakrita, lai norādītu, cik smagi ir visu cilvēku grēki un cik ļoti tie Viņu nospieda. Kungs Jēzus tad neizvēlējās palikt guļot, bet cēlās un nesa tālāk smago nastu, jo gribēja mūs atpestīt no atšķirtības no Dieva, grēku un ļauno garu varas. Kristus atklāj dievišķo labvēlību un upurgatavību mūsu labā. Pateiksimies Viņam par to!
                                                                                                                Raksta autors: sem. J. Rajeckis