KIRĒNAS SĪMANIS PALĪDZ KUNGAM JĒZUM NEST KRUSTU (V stacija)


Kirēnes Sīmanis tika piespiests nest Jēzus krustu. Viņš to nevēlējās. Bet, tajā pašā laikā, caur to, viņam nezinot, viņš tika priviliģēts būt tik svarīga – visas cilvēces pestīšanas – notikuma līdzdalībnieks, un būt vienots ar pašu Dievu Viņam un mums tik svarīgajā notikumā.
Līdzīgi arī mēs esam apstākļu spiesti būt konkrētā vidē, starp konkrētiem cilvēkiem, kas reizēm liek mums uzņemties palīdzēt nest otra krustu, caur ko mēs, līdz galam neapzinoties, saņemam mums vajadzīgās žēlastības.
Lūgsimies:
Debesu Tēvs palīdzi mums ar tādu mīlestību palīdzēt nest otra krustu, ar kādu Tavs Dēls nesa mūsu grēku smago nastu.

                                                                                                                    Raksta autors: diak. J Skutels