Kāpēc tieši oktobris ir Rožukroņa mēnesis?

Baznīcas dzīvē oktobris tradicionāli īpašā veidā ir veltīts Rožukroņa lūgšanai. Visu mēnesi ticīgie ir aicināti veltīt laiku šai vienkāršajai lūgšanai gan kopā lūdzoties draudzē vai kopienā, gan vienatnē, pastaigājoties pa skaistu rudenīgu mežu. Katrs, kurš lūdzas Rožukroni, noteikti varēs pastāstīt, cik svētīgs ir laiks, kas veltīts šai lūgšanai.

Bet kāpēc tieši oktobrī? 7. oktobrī Baznīca svin Rožukroņa Dievmātes svētkus, kurus 1578. gadā iedibināja pāvests Pijs V, lai pateiktos Dievmātei par divus gadus iepriekš notikušo brīnumaino kristiešu flotes uzvaru pār turku armādu pie Lepantes.

Acīmredzot šie svētki bija impulss pāvestam Leonam XIII, lai 1884. gadā ar encikliku „Superiore anno” oktobri pasludinātu par Rožukroņa mēnesi visā Baznīcā. Šajā enciklikā pāvests Rožukroni nosauc par lūgšanas veidu, kas visvairāk patīk Marijai. Gadu iepriekš pāvests jau bija izdevis pirmo Rožukronim veltīto encikliku Baznīcas vēsturē „Supremi Apostolatus Officio”, kurā viņš iesaka visās baznīcās un kapličās, kas ir veltītas Jaunavai Marijai, no 1. oktobra līdz 2. novembrim skaitīt vienu Rožukroņa daļu kopā ar Loretaslitāniju.

Pāvestu Leonu XIII bieži sauc par Rožukroņa pāvestu, jo no 1883. līdz 1898. gadam viņš izdeva 12 Rožukronim veltītas enciklikas. Viņš pats ļoti mīlēja šo lūgšanas veidu un bija Nemitīgā Rožukroņa brālībā, kas katru mēneša pirmo dienu no pl. 22.00 līdz 23.00 palika nomodā un lūdzās Rožukroni. Leons XIII ieviesa lūgšanu sv. Jāzepam pēc Rožukroņa un Loretas litānijā iekļāva „Rožukroņa karaliene, lūdz par mums”. 1891. gadā enciklikā „Octobri mense”Leons XIII vēlreiz aicina lūgties Rožukroni, atgādinot ticīgajiem par dažādu veidu ļaunumu, kas uzbrūk kristiešiem un novājina ticību. Šajā enciklikā Leons XIII norāda, ka Jaunava Marija ir māte visiem cilvēkiem. Pie viņas ir jāmeklē patvērums, jo žēlastības no Dieva mēs saņemam caur Marijas aizbildniecību.

Svētais Jānis Pāvils II vēstulē Rosarium Virginis Mariae raksta: „Mūsdienās īpaši nozīmīgi ir sv. Jāņa Pāvila II vārdi par mieru un ģimeni.” Tajā pašā apustuliskajā vēstulē viņš raksta: “Daži vēsturiskie apstākļi palīdzēja īstenot Rožukroņa atjaunošanu saistībā ar mūsdienu aktualitātēm. Vispirms jāmin steidzams lūgums Dievam pēc miera.

Līdzīgā veidā, nekavējoties, jāmēģina aktīvi darboties un lūgties par vēl vienu mūsu laikmeta krīzes situāciju: tā ir ģimene. Ģimeni, sabiedrības šūniņu, aizvien vairāk apdraud iznīcinošie spēki ideoloģiskajā un praktiskajā līmenī, kas izraisa bažas par šīs fundamentālās un neaizvietojamās institūcijas nākotni un līdz ar to par sabiedrības nākotni kopumā. Ģimenes pastorāles plašākā kontekstā Rožukroņa atjaunošana kristīgajās ģimenēs var kļūt par iedarbīgu palīdzību pašreizējās krīzes graujošo seku ierobežošanai.” Jēzus Kristus, īsi pirms krusta nāves, uzticēja savai Mātei cilvēci: “Sieviet, lūk, tavs dēls!” ( 19, 26) Tieši caur Rožukroņa lūgšanu Jaunava Marija ir gatava īstenot savas mātišķās rūpes pār ikvienu no mums.

Rožukroņa svarīgumu mūsdienās ir uzsvēris svētīgais pāvests Jānis Pāvils II. Pontifikāta sākumā, 1978. gadā, uzrunājot ticīgos Svētā Pētera laukumā, viņš teica: “Rožukronis ir mana mīļākā lūgšana. Tā ir brīnišķīga savā vienkāršībā un dziļumā. No visas sirds es jūs aicinu lūgties Rožukroni!” Ar savu apustulisko vēstuli “Rosarium Virginis Mariae” 2002. gada 18. oktobrī Svētais tēvs pievienoja tradicionālajām Rožukroņa meditācijām ceturto – Gaismas – daļu, kurā tiek pārdomāti Jēzus paveiktie brīnumi un citi Baznīcai svarīgi notikumi. Rožukronis ietver visus trīs Katoliskās Baznīcas katehismā minētos lūgšanas veidus: tā ir gan verbālā lūgšana, gan meditācija, kā arī tā atver sirdi visaugstākajai lūgšanas formai – kontemplācijai.

Lūgsimies Rožukroni gan kopā, gan atsevišķi, popularizēsim to citu brāļu un māsu vidū. Lūgties Rožukroni kristieši ir aicināti pēc iespējas katru dienu, bet oktobrī mēs visi ar īpašu uzmanību un degsmi lūdzamies Rožukroni, lai, pārdomājot noslēpumus, stiprinātu savu ticību, pieaugtu mīlestībā un cerībā. Darīsim to arī šogad oktobrī, jo mums apkārt ir tik daudz ļaunuma, kas novājina dievišķos tikumus. Pārvarēsim visas grūtības ar dedzīgu un dievbijīgu Rožukroņa lūgšanu savās draudzēs, kopienās un ģimenēs!

                                                                                                                                        sem. U. Utāns