5. apstāšanās: Kirēnas Sīmanis palīdz Jēzum nest krustu

    Es un Tu, cik bieži cilvēki negrib veidot attiecības cits ar citu pēc dažādiem kritērijiem, tādiem kā augums, vecums, dzimums, reliģiskā piederība, ādas krāsa, sociālais stāvoklis vai citi kritēriji. Bet priekš Dieva mēs visi esam vienādi, bet katrs atsevišķi ir unikāls savā būtībā.
   Tāpat arī Kirēnas Sīmanis satiekas ar Jēzu īsu brīdi nesot Viņa krustu, un šis īsais laika sprīdis deva vairāk laba, nekā visa viņa dzīve, jo cilvēks kalpoja Dievam patiesi un pāri savai negribēšanai vai nogurumam. Varam sev uzdot jautājumu, ko no tā varam mācītie mēs?
  


sem. M. Vlasovs