Kristiešu vienotība

   Pestītāja krustam ir divi šķērskoki- vertikālais un horizontālais. Tajā varam simboliski saskatīt, ka Jēzus vēlas uz zemes mītošos vienot ar debesu godības apņemto Dievu, kā arī būt par pamatu vienotībai cilvēku starpā. Jo ciešāk mēs būsim vienoti ar Kungu, jo vienotāki būsim savā starpā. Lūgsimies par garīgo atjaunotni kristiešu vidū, lai tie iegūtu tādu vienību, ka varētu kopīgi pieņemt Kristus Miesu Euharistijā, kas cilvēku visciešāk vieno ar Dievu.

sem. J. Rajeckis