Dzeja

Tāds jau tu esi…..                                                                                                         
Tāds jau tu esi savā garīgajā dzīvē.
Tu esi cilvēks bez garīgā miera,
nespējīgs pacelties pāri kārdinājumiem.
Tāds jau tu esi savā garīgajā dzīvē.
Cilvēks, kas nemīl lūgšanu,
Bet sirds pēc tās ļoti slāpst.
Tāds jau tu esi savā garīgajā dzīvē,
Ka cīnies ar kārdinājumiem,
bet aizmirsti, ka Dievs ir tev blakus.
Tāds jau tu esi savā garīgajā dzīvē,
Ka veltīsi citām lietām vairāk laika nekā Dievam.
Tāds jau tu esi savā garīgajā dzīvē.
Labāk atrast īsāku ceļu kā sasniegt mērķi,
nekā to lūgt un saņemt no Dieva.
Tāds jau tu esi savā garīgajā dzīvē.
Cilvēks kas vēlas palikt seklā ūdenī,
nevis iet dziļāk jūrā, jo bail ka zaudēsi līdzsvaru dzīvē.
Tāds jau tu arī patiesībā esi,
cilvēks, kas ir tālu no Dieva.
Atceries Dievs nekad nesniedz garīgo pamestību.
Tomēr Dievs savā mīlošajā apredzībā reizēm pieļauj,
ka ienaidnieks mūs noved garīgajā pamestībā.
sem. Jānis Grīgs
           Sirds garīgie impulsi
Esi modrs, ka tava sirds nepaliek nejūtīga pret Dievu.
Esi jūtīgs, kad dažādi iekšēji viļņojumi nāk tevi pārbaudīt, vai esi gana stiprs ticībā uz Dievu.
Esi rūpīgs un izsver, kas šajos viļņojumos ir no Dieva kas nav no Dieva.
Esi pilns mīlestības un Svētā Gara, lai Sātana maldos neiekrīti tu pats.

Esi drosmīgs ceļā doties kopā ar draugu labāko, mūsu pestītāju Jēzu!

sem. Jānis Grīgs

P.S. Dzejoļi tapuši lasot grāmatu “ Garu izķiršana”