8. apstāšanās. Sievietes apraud Kungu Jēzu

     Šajā brīdī sievietes satika cietošo Pestītāju un raudāja par Viņu. Savā sirdsapziņā cilvēks var satikt Dievu, un viņam ir arī iespēja rīkoties pretēji tam, ko Kungs saka. Ja tas nenožēlos un neatgriezīsies pie Dieva, viņu var sagaidīt šāds spriedums: “Ejiet jūs nost no Manis, nolādētie, uz mūžīgo uguni, kura ir sagatavota velnam un viņa eņģeļiem!” (Mt. 25, 41) “Tur būs raudāšana un zobu griešana”, (Mt. 13, 42) “kur viņu tārps nemirst un uguns nedziest”. (Mk. 9, 48) Tāpēc lūgsim visiem cilvēkiem atgriešanās un izturības ticībā žēlastību, lai viņi tiktu pasargāti no mūžīgās nāves!
Sem. Jānis Rajeckis