Jānis Plaudis

Mg. philol.

Pasniedz

Latīņu valoda, Sengrieķu valoda

Akadēmiskais darbs

Izglītība


  • 2005. g.- 2008. g. Valodniecības doktorantūra klasiskajā filoloģijā, Latvijas Universitāte