Kā iestāties?

Informācija jauniešiem, kuri domā par savu aicinājumu

“Aicinājums uz priesterību ir citāds nekā gaistošas ikdienišķas intereses, ar kurām jauneklis savā dzīvē sastopas ik dienas.” (Pastores dabo vobis)

Jēzus, uzlūkodams viņu, iemīlēja un sacīja tam: “Viena tev trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir, un atdod nabagiem, un tev būs manta debesīs; un nāc, seko man!” (Mk 10, 21)

Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā uzņem katoļticīgus vīriešus, kuri, sekojot Dieva aicinājumam, vēlas kļūt par priesteriem.

Lai iestātos, vajadzīgi šādi dokumenti:

dokumentus iesniegt vai sūtīt pa pastu:

LATVIJAS STARPDIECĒŽU AUGSTĀKAIS GARĪGAIS SEMINĀRS

Katoļu iela 16, Rīga, LV-1003

ļauj mums sazināties ar tevi

    Aizsargāts ar Google reCaptcha V3

    Ja rodas jautājumi