Pr. Juris Jalinskis

dr. iur. can.

Ordinēts 13.06.1993

Pasniedz

Kanoniskās tiesības

Kalpojums

  • Ķemeru Sv. Jāņa Kristītāja, Majoru Dievmātes Bezvainīgās Sirds, Slokas Sv. Ģimenes draudžu vikārs
    No 2002. g. Profesors Latvijas Starpdiecēžu augstākajā garīgajā seminārā
    No 2005. g. Vieslektors Rīgas Augstākajā reliģijas zinātņu institūtā
    2006. g.- 2010 .g. – Latvijas Starpdiecēžu augstāka garīga semināra rektors

Izglītība

  • 1995. g.- 2002.g – Doktors kanoniskajās tiesībās, Pontificia Univeristà della Santa Croce, Roma