Pr. Toms Priedoliņš

Ordinēts 05.06.2005

Pasniedz

Semināra garīgais tēvs

Kalpojums

  • 2005. g. – 2006. g. – Liepājas sv. Jāzepa Romas katoļu draudzes vikārs
  • 2006. g. – 2007. g.  Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu draudzes vikārs
  • 2007. g. – 2008. g. – Ilūkstes Vissv. Jaunavas Marijas vārda Romas katoļu draudzes vikārs
  • 2008. g. – 2012. g. – Rojas sv. apustuļa Andreja Romas katoļu draudzes administrators
  • 2012. g. – 2015. g. – Talsu Vissv. Jaunavas Marijas Romas katoļu draudzes administrators
  • 2015. g. – 2018. g. – Saldus sv. Pētera un Pāvila katoļu draudzes administrators
  • No 2020. g. – Latvijas Starpdiecēžu augstāka garīgā semināra garīgais tēvs

Izglītība

  • 1999. g.- 2005.g – Studijas Rīgas teoloģijas institūtā
  • 2007. g. – Bakalaura grāds teoloģijā 
  • 2018. g.- 2020.g – Licensiāta studijas garīgās dzīves teoloģijā. Gregora Pontifikālajā universitātē, Roma, Itālija