Pr. Mārtiņš Klušs

Lic. iur. can.

Ordinēts 22.09.2002

Pasniedz

Kanoniskās tiesības, Modestija

Kalpojums

 • 2002. g. – 2004. g. – Daugavpils Svēta Pētera Romas katoļu draudzes vikārs.
  2004. g. – 2006. g. – Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu draudzes vikārs.
  2006. g. – 2007. g.- Bikavas, Strūžānu, Bēržu, Augustovas draudžu prāvests
  2006. g. – 2014. g. – Bikavas, un Strūžānu draudžu prāvests
  2013. g. – 2015. g. – Latvijas Starpdiecēžu augstāka garīgā semināra prefekts (inspektors)
  No 2014. gada Balvu un Sprogu draudžu prāvests
  No 2014. gada – Romas katoļu Baznīcas Starpdiecēžu Tiesas tiesnesis laulību lietās

Izglītība

 • 1996.g.- 2002.g – Bakalaurs teoloģijā. Laterāna Pontifikālās universitātes filiāle Rīgas teoloģijas
  institūts
  2010 – 2013 Licenses grāds kanoniskajās tiesībās. Studium Generale Marcianum Venetiis, Sv.Pija
  X kanonisko tiesību fakultāte Venēcijā – Itālijā