Bakalaura programma Teoloģijā

0
gadi
0
semestri
0
kredītpunkti

Studiju
Programma

Bakalaura programma Teoloģijā tiek realizēta piecos gados (desmit semestri). Programmas laikā students iegūst 200 kredītpunktu. Katra semestra beigās studenti kārto eksāmenus priekšmetos, kurus ir apguvuši semestra laikā. Pirms teoloģijas programmas studenti apgūst filozofijas kursu, kas ilgst 1 gadus.  Studiju plāns balstās uz apustulisko konstitūciju “Veritatis Gaudium” un uz atsevišķām Baznīcas autoritātes norādēm. Kanonisko tiesību kurss ilgst 3 gadus (seši semestri). Kurss ir iekļauts teoloģijas studiju programmā.

Vai studijas seminārā ir par maksu?

Nē. Lai kandidāti uz priesterību varētu pilnībā veltīt sevi studijām un formācijai, semināristiem studiju laikā tiek nodrošināts viss nepieciešamais.