Semināristu ikdiena

Semināristu ikdienu nosaka Semināra iekšējās kārtības regula, kuru ir apstiprinājuši un svētījuši Latvijas bīskapi.

6:30

Studenta ikdiena iesākas ar rīta lūgšanu jeb laudēm un rīta garīgajām pārdomām, kas sagatavo Semināra garīgais tēvs.

7:15

Svētā Mise – seminārista dienas centrālais notikums. Pēc Svētās Mises ir brokastis.

no 8:30 līdz 13:50

Lekcijas. Papildu informāciju par studijām skaties sadaļā Mācību Programma.

13:50

Pusdienas, bet pirms tam visi studenti pulcējas kapelā uz sirdsapziņas izmeklēšanu.

līdz 17:40

Pēc pusdienām ir pateicības lūgšana, un puišiem ir brīvais laiks līdz klusajai lūgšanai.
Šo laiku semināristi izmanto privātām studijām, sportam vai atpūtai.

no 17:40 līdz 18:30

Klusā lūgšana, kas beidzas ar vesperēm.

līdz 21:00

Pēc lūgšanas ir vakariņas un brīvais laiks.  Plkst. 21.00 ir kompletorija lūgšana, un pēc tās sākas klusēšanas laiks, kas ilgst līdz nākamā rīta brokastīm.

22:30

Sākas naktsmiers.

Šī kārtība atkarībā no apstākļiem var mainīties. Studentiem ir uzticēti dažādi darbi arī ārpus Semināra, piemēram, darbs ar bezpajumtniekiem, jauniešiem, saderinātajiem, slimnīcās, kā arī Semināra saimnieciskie darbi. Tādos gadījumos regula tiek pakārtota katram studentam individuāli.

Vai studijas seminārā ir par maksu?

Nē. Lai kandidāti uz priesterību varētu pilnībā veltīt sevi studijām un formācijai, semināristiem studiju laikā tiek nodrošināts viss nepieciešamais.