Mācībspēki

Pr. Marcins Vozņaks

Lic. theol.
Latvijas Starpdiecēžu augstākā garīgā semināra Rektors

Pr. Andžejs Lapinskis

Dr. iur. can., Vicerektors
Svētā Vēsture, Katehisms, Bībeles arheoloģija

Pr. Edgars Cakuls

Lic. Theol.
Pastorālteoloģija

Pr. Pauls Kļaviņš

Dr. Theol.
Jaunā Derība, Dogmatika, Liturģija, Baznīcas sociālā mācība, studiju seminārs

Pr. Modris Lācis

Dr. theol.
Teodiceja, Fundamentālā teoloģija, Kristīgās mākslas vēsture, studiju seminārs

Pr. Toms Priedoliņš

Semināra garīgais tēvs

Žanete Narkēvica

Dr. phil.
Filozofija

T. Dmitrijs Artjomovs MIC

Lic. theol.
Ievads Garīgās dzīves teoloģijā, Patroloģija

Māsa Klāra PIJ,
Skaidrīte Kalvāne

Dr. philol.
Kultūras vēsture, Latviešu valoda, Latgaliešu valoda

Vsevolods Kačāns

Dr. phil.
Loģika, Kosmoloģija

Pr. Valdis Drīksna

Lic. theol.
Vecā derība

Pr. Arnis Vizbelis

Lic. theol.
Morālteoloģija

Oļegs Nikiforovs

Dr. psych.
Psiholoģija, Gnozeoloģija

Inese Runce

Dr. hist.
Baznīcas vēsture, Latvijas Baznīcas vēsture

Edgars Narkēvičs

Mg. phil
Metafizika

Jānis Evertovskis

Dr. theol.
Morālteoloģija

Pr. Mārtiņš Klušs

Lic. iur. can.
Kanoniskās tiesības, Modestija

Valērijs Kudrjavcevs

Mg. sc. rel.
Ebreju valoda

Māsa Meinarda CSCIJ,
Guntra Elksne

Mg. sc. rel.
Poļu valoda

Rudīte Timmermane

Mg. ped.
Angļu valoda

Pr. Ilmārs Tolstovs

Lic. theol.
Homilētika

V.E. Andris Kravalis

Lic. theol.
Garīgās dzīves teoloģija

Jānis Plaudis

Mg. philol.
Latīņu valoda, Sengrieķu valoda

Pr. Juris Jalinskis

Dr. iur. can.
Kanoniskās tiesības

Ieva Rozenbaha

Dr. art.
Liturģiskā dziedāšana