Pr. Pauls Kļaviņš

Dr. theol.

Ordinēts 08.12.2002

Pasniedz

Jaunā Derība, Dogmatika, Liturģija, Baznīcas sociālā mācība, studiju seminārs

Kalpojums

  • 2001. g. – 2006. g. – Laterāna Pontifikālās universitātes filiāles Rīgas Teoloģijas institūta direktors
  • 2001. g. – 2006. g. – Rīgas sv. Franciska katoļu draudzes viceprāvests
  • 2006. g. – 2011. g. – Rīgas Sāpju Dievmātes katoļu draudzes vikārs
  • 2010. g. – 2016. g.- Rīgas garīgā semināra rektors
  • No 2014. g. Rīgas sv. Jēkaba katedrāles administrators
  • No 2016. g. Rīgas metropolijas kūrijas kanclers

Izglītība

  • 1990. g.- 1994.g – mācījies Rīgas Metropolijas Romas katoļu garīgajā seminārā
  • 1996. g.- 1998. g. Licenses grāds teoloģijā. Amerikas Katoļu Universitātē Vašingtonā, ASV
  • 1998. g.- 2001. g. Doktora grāds teoloģijā. Amerikas Katoļu Universitātē Vašingtonā, ASV