Valērijs Kudrjavcevs

Mg. sc. rel.

Pasniedz

Ebreju valoda

Akadēmiskais darbs

  • No 2015. g. Rīgas Augstāka reliģijas zinātņu institūta docētājs
  • No 2018. g. Rīgas teoloģijas institūta pasniedzējs

Izglītība

2015. g. – Maģistra grāda iegūšana ar kvalifikāciju ‘’pastorālais konsultants’’.
Laterāna pontifikālās universitātes filiāle RARZI.