Dzīves ceļš

Dzīve ir ceļš. Kas tas ir pa ceļu un cik garš tas ir? Es esmu dzirdējis par diviem ceļiem – šauro un plato. Pa kuru es eju? Šauro?
Kāpēc tas ir kluss? – Jo patiesība nav troksnī: māceklis klausa skolotāju klusumā. Draugi tiek atpazīti klusumā. Miers ir atrodams klusumā. Klusums, kurā dažreiz tiek iedzelts, lai atgādinātu, ka joprojām esi uz mazā, šaurā ceļa.
Neskrien! Pa to ir jāiet mierīgi, un atceries – tas ir kluss. – Jo patiesība meklējama klusumā.
Autors: Sem. Emīls Slišāns