1. stacija – Pilāta spriedums

MāteTerēzenoKalkutasirteikusi:
Mēsnevaramkļūtpazemīgi,janepiekrītambūtpazemoti
Apcerotspriedumu,izteiktuparJēzu,lūgsimKungudotmumstādumīlestībuuzViņu,laimēsvēlētossekotViņam, panesotpazemojumusunnetaisnību.
LaišīmīlestībauzViņudaramūsbrīvusnocilvēkukritikasunspriedumiemparmums.
MumsirsvarīgsViņaviedoklisparmums,Viņamirsvarīgi,laimēsmīlestībāsekojamViņam.
Autors: Sem. R.Doļa