Dieva griba jeb dievišķā apredzība ( Nr.1.)


Sak. 19, 21 “Daudz domu dzimst cilvēka sirdī, bet vienīgi Dieva nodoms īstenosies”
                                    Ievads
            Šī raksta temats netapa uzreiz, tas patiesībā bija manas dzīves lielākais jautājums, kas ir Dieva griba un kā to var izprast savā dzīvē? Es varu teikt tika vienu – ja esi drosmīgs un mērķtiecīgs cilvēks sasniegsi daudz, bet ja būsi spējīgs sevi necelt augstāk par Dievu, tad tu esi varonis vai arī nožēlojams egoists. Patiesībā arī šajā rakstā īsti arī nebūs atbildes uz mūsu personīgās dzīves ceļu meklējumiem, tomēr būs iemīta taciņa uz Dieva gribas izpausmi mūsu dzīvē. Lūgums, tie kas lasīsiet šo rakstu esiet, drosmīgi paņemt to, ko Dievs saka jums. Jā, protams, šis ir tikai raksts, bet kādam tas būs iedrošinājums savā dzīvē meklēt netikai savu, bet arī Dieva gribu. Lai veicas!!!
                                    Ko saka Sv. Raksti par Dieva gribu, jeb dievišķo apredzību?
·         2 Tim. 1,12 “ Šī iemesla dēļ es arī tā ciešu, bet es nekaunos, jo es zinu, uz Ko esmu ticējis un es esmu pārliecināts, ka Viņam ir vara man uzticēto uzglabāt līdz viņai dienai. ”
·         1 Pēt. 5,7 “ Visas savas rūpes metiet uz Viņu, jo Viņš par jums rūpējas ”
·         Fil. 2, 13 “ Jo Dievs ir Tas, kas jūsos izsauc vēlēšanos un rīcību pēc savas labpatikas ”
·         Mt. 9, 2 “ Un lūk pie viņa atnesa paralizēto, kas gulēja gultā. Un Jēzus, redzēdams viņu ticību, sacīja paralizētajam: Uzticies, dēls, tavi grēki tev tiek piedoti ”
·         Mt. 9, 21 “ Jo viņa sacīja sevī: Ja tikai es pieskaršos Viņa drēbēm, es kļūšu vesela. ”

      Meklēt Dieva gribu.
             Priestera A. Maziļevska komentārs Lieldienu VI svētdienai. (13.05.2012)
               ( īss fragments no raksta)
      “Kad mēs atsakāmies no savas gribas, mums ir zaudējuma sajūta. Bet tā gluži nav. Jaunava Marija, atsakoties no savas gribas un pieņemot Dieva gribu jeb plānu, gan zaudēja savas ieceres attiecībā uz savu dzīvi, bet ieguva kaut ko daudz vērtīgāku – pašu Dieva Dēlu Jēzu. Tā ir arī mūsu dzīvē – nomirstot savai gribai, mēs patiesībā nevis zaudējam, bet iegūstam vienotību ar savu Radītāju un Pestītāju, ar mūžīgās dzīvības devēju trīsvienīgo Dievu.”
Pilno raksta variantu meklējiet šeit – Katedrāle.lv (Mieramtuvu.lv)

            Ko saka Katoliskās Baznīcas Katehisms par Dieva gribu jeb dievišķo apredzību?
                        Zīlēšana un Maģija
     “ Dievs var atklāt nākotni saviem praviešiem vai citiem svētajiem. Taču taisnīga kristīgā nostāja pret visu, kas attiecas uz nākotni, ir paļauties uz Dieva apredzību un atsacīties no jebkuras neveselīgas ziņkāres šajā jomā. Savukārt neapdomība ir pieskaitāma atbildības trūkumam. Atmetamas ir it visas zīlēšanas formas: vēršanās pie sātana vai dēmoniem, mirušo garu izsaukšana, kā arī citi paņēmieni, kas it kā “atklāj” nākotni. Horoskopu pētīšana, astroloģija…… utt. ”( pārējo turpinājumu jūs variet paši izlasīt, jo tur jau iet dziļākā problēmu skatījumā).
KBK, 526 lpp I. Nodaļa
Raksta autors : sem. J. Grīgs