1. Apstāšanās. Kungu Jēzu notiesā uz nāvi.

Jūdu garīgajām autoritātēm nepatika, ka Kungs Jēzus viņiem un tautai atklāja to grēcīgumu. Viņi baidījās zaudēt savas pozīcijas, tādēļ nolēma, ka Jēzu vajag nogalināt. Viņi dzirdēja Kunga sludināšanu un redzēja Viņa darītos brīnumus, taču neatgriezās. Ārēji tie kalpoja Dievam, bet īstenībā viņi bija pievērsušies kalpošanai elkiem – varai, slavai, mantai. Elku dievi neieredz patiesā Dieva klātbūtni, cenšas Viņu notiesāt, pasludināt par nevajadzīgu un nogalināt. Tomēr tieši Kunga Jēzus nāvē mēs gūstam dzīvību. Tādēļ tuvosimies Kristum, pateiksimies par Viņa atpestījošajām ciešanām, atgriezīsimies no kalpošanas elkiem.
Raksta autors: sem. J. Rajeckis