3. Lieldienu nedēļas svētdienas sprediķis


Kristus ir Augšāmcēlies!
            Šodien ir jau 3. Lieldienu nedēļas svētdiena un mēs turpinām apcerēt lielo Augšāmcelšanās noslēpumu, kurā Kristus – Dieva Dēls uzvarēja nāves dzeloni un atpestīja mūs no grēkiem.
            Šodien es vēlos pievērst īpašu uzmanību psalma refrēna vārdiem: Kungs Tava gaisma, lai atspīd pār mums!
1.lasījumā mēs dzirdējām, ka Jēzus tika nonāvēts nezināšanas dēļ. Šī nezināšana bija tāpēc, ka cilvēks bija tīšuprāt izvēlējies pretoties Jēzus patiesības Vārdiem, vai arī tos noraidīja pavisam neapzināti.
Dieva gaisma, tādā veidā, nespēja apgaismot cilvēka sidri, Apustuļu darbu grāmatas autors uzsver, ka tieši šie cilvēki, kas nav saņēmuši šo patiesības gaismu, ir tie, kas nogalināja Jēzu.
Realitāte ir tāda, ka mēs visi esam vainīgi pie Jēzus nāves. Apustulis Pāvils saka: ”Mēs visi esam grēkojuši!” Bet Jēzus mums saka: ”Miers jums!”
„Kāpēc jūs uztraucaties, un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas: tas esmu Es! Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs tos redzat man.” (Lk 24,38-39)
Jēzus Augšāmcēlās un vēlas mums dot Savu patiesības gaismu Visiem! Arī tiem, kas pat Viņu atklāti noraida. Bet … Jēzus savu draudzību mums ir parādījis, un Dievs vēlas arī no cilvēka, lai viņš kaut pussolīti paspertu uz Jēzus pusi. Paspertu solīti, lai iepazītu Jēzu t.i. kā rakstīts apustuļa Jāņa 1. Vēstulē „Pildīt Viņa baušļus.”
Tātad lai saņemtu Dieva gaismu mums, Viņš ir jāpazīst caur Baušļu pildīšanu. Kas tad ir šī Dieva gaisma? – Tas ir apsolītais iepriecinātājs – Sv. Gars. Jo vairāk mēs pazīsim Dievu, jo vairāk iegūsim Viņa gaismu. Jo vairāk iegūsim Dieva gaismu, jo labāk spēsim dzīvot Garā un patiesībā, nedzīvojot viltus ilūzijās par sevi un citiem.
Tāpēc lūgsim Dievu, lai Viņa gaisma atspīd pār mums. Āmen!

Raksta autors sem. R. Andžāns