Dzejnieka Andreja Eglīša simtgades svinības

Sestdien, 20. oktobrī, dzejnieka Andreja Eglīša simtgades svētku ietvaros notika Ticības padziļināšanas programma (TPP) Ļaudonas katoļu draudzē, kuru apciemoja Rīgas garīgā semināra audzēkņi ar rektoru pr. Paulu Kļaviņu un kultūrvēstures izcilo pazinēju pr. Andri Priedi. Pr. Pauls uzstājās ar priekšlasījumu par Andreju Eglīti kā izcilu ticības liecinieku. A.Eglīša dzejas un korespondences rindas bija sakārtotas atbilstoši teoloģisko pētījumu prioritātēm, akcentējot ticības nosacījumu un izaugsmes aspektus. Sv. Misi svinēja un dzejnieka jubilejai atbilstošu sprediķi teica pr. Andris. Pēc dievkalpojuma sekoja Vissv. Sakramenta adorācija un svētība. Semināristi kā īpašu veltījumu Ļaudonas draudzei bija sagatavojuši pašsacerētu dziesmu ar Andreja Eglīša dzejoļa „Dievam kalpošana” vārdiem. Pasākuma turpinājumā bija iespēja apmeklējot dzejnieka kapa vietu un brīdi uzkavējoties aizlūgumā. 
 
Svētdien, 21. oktobrī semināra delegācija pr. Andra Priedes vadībā piedalījās ekumēniskajā dievkalpojumā Ļaudonas baznīcā dzejnieka A.Eglīša simtgades piemiņai. Ekumēniskajā dievkalpojumā vārda liturģijā kalpoja luterāņu mācītājs H. Jensons, kas uz Latviju pārcēlies no A.Eglīša trimdas zemes Zviedrijas. Ar Dieva vāru kalpoja semināra pasniedzējs A.Priede, kura svētruna ievadīja dievkalpojuma turpinājumā paredzēto A.Eglīša un Lūcijas Garūtas kantātes „Dievs, Tava zeme deg” izpildījumu.
Pateicība pr. Andrejam Kazakēvičam par atbalstu TPP īstenošanā, piedāvājot iespēju tikko aizsāktajā ticības gadā runāt un pārdomāt par ticību, tās nozīmi cilvēka dzīvē, personīgā un garīgā atjaunotnē. Cerams, ka viņa priekšzīmei sekos daudzi citi.
Autori: Sem. J. Skutels un M. Veliks