Iekšējā gribas brīvība izpaužas ārēji

Man jāsaprot, kas tā tāda “Gribas brīvība” ir.
Būt brīvam nozīmē “spēt izvēlēties”, vai arī “man ir izvēle”. Gribas brīvība nozīmē, ka dzīvē, es varu izvēlēties gan labo, gan ne tik labo. Protams, ka es neesmu brīvs no ārējam apstākļu ietekmēs, no pasaules vilinājumiem, trokšņiem, spriedumiem. Ja nebūtu nekādu ārējo ietekmju, tad, es patiesībā nebūtu brīvs, jo man nebūtu ko izvēlēties. Tādējādi, man nebūtu iespējas izvēlēties labo, un, tiekties pēc labā, kā tas ir noteikts jau pašā cilvēka dabā.
Tāpēc man jābūt pakļautam ārējām ietekmēm. Lai man būtu iespēja izvēlēties, un lai tādējādi es būtu brīvs. Savā brīvībā es varu pieņemt lēmumu darīt vai nedarīt labo. Jo darīšana vai nedarīšana – tas jau ir gribas akts, kas izpaužas: gan domās, gan rīcībā, gan vārdos. Gribas akts, kas ir iekšējs, materializējas ārējā darbība. Tādējādi, ja es gribu labo, tad mana griba nepieņems par labu nelabajam.
Autors: Sem. Andrejs Kassirovs