12. stacija – Kungs Jēzus mirst pie krusta

Nomirstotpiekrusta, Dievsnoslēdzajaunuderībuarsavutautu.KatrāSvētāsMisesupurīGolgātasupurisnojauna tiekatkārtotssakramentālāveidā.KatrsSvētāsMisesupurisirDievaderībasarViņatautuatjaunošana.CikganlielucieņuDievspiešķīriscilvēkam,kaviņšvarturētrokāspašuDievu.Pateņģeļidebesīs, nespēdamiuzlūkotDievuvaiguvaigā,aizsedzsavassejasarspārniem.Lielairpriesterībascieņaunpilnvaras,patprezidentamtādasnav.Neveltiirteiciens: 

“Jacilvēkizinātu,ciklielagodībapriesteradvēseleibūsdebesīs,tadvisigribētukļūtparpriesteriem;bet,jacilvēkizinātu,kādasciešanasnākaspiedzīvotpriesterimzemesvirsū,tadneviensnegribētukļūtparpriesteri.”
Autors:Sem.A.Līcis