9. stacija – Kungs Jēzus trešo reizi pakrīt zem krusta

Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps kā viņa kungs.” (Mt 10, 24-25a) 
 Mūsu uzdevums ir kļūt līdzīgākiem Jēzum. Lai to sasniegtu, mums vispirms sevi ir jāiepazīst. Pats labākais veids, kā sevi iepazīt, ir iepazīstot Dievu. Uzlūkojot Viņa diženumu, mēs ieraudzīsim savu niecīgumu; uzlūkojot Viņa dzidrumu, mēs ieraudzīsim to, cik netīri esam; uzlūkojot Viņa pazemību, mēs sapratīsim, cik ļoti mums tās trūkst. Ja baltu priekšmetu noliek blakus melnajam, rodas iespaids, ka tas ir vēl baltāks, un otrādi – melnais šķiet esam vēl melnāks, ja tas atrodas blakus baltajam.
Debesu Tēvs, Jēzus Kristus, Tava Dēla vārdā, mēs lūdzam žēlastību, Tu kurš dāvāji Jēzum žēlastību aiznest krustu līdz galam, palīdzi arī mums Jēzum sekošanas ceļā.
 Autors: Sem. J. Skutels