Pārdomas par dažādu Katoļu Baznīcas organizāciju darbību Latvijā .

           Mūsu dzīve ir īsa, bet tā kļūst garāka, ja mēs dzīvojam mērķtiecīgi. Manuprāt, katrs ticīgs cilvēks ir izjutis vēlmi padziļināt ticību savā dzīvē un vēlmi atrast sev piemērotu vietu un nodarbošanos garīgajā dzīvē. Man reizēm rodas jautājumi, kāpēc ir nepieciešams iesaistīties Katoļu baznīcas piedāvātajās organizācijās? Ko mēs no tām iegūsim? Vai mūsu garīgā dzīve kļūs labāka? Svarīgi ir saprast, ka mēs katrs slāpstam pēc lielākas ticības izaugsmes savā dzīvē, jo piedaloties kādā no Katoļu Baznīcas piedāvātajām organizācijām, mēs iegūstam pilnvērtīgāku izpratni par ticību. Tāpēc uzskatu, ka ir svarīgi runāt un sniegt liecības par to. 
           Pats esmu dažas reizes piedalījies šādās organizācijās- Kustība “ Fokolare”, Eiropas Katoļu skautu un gaidu organizācijā un Kānas brālībā. Ja kāds man jautātu, ko ieguvu no šīm organizācijām, es atbildētu, ka esmu ieguvis dziļāku izpratni par priesterisko aicinājumu, t.i. ar kādām problēmām saskaras priesteri un semināristi Itālijā (Fokulari). Kādas grūtības pārvar laulātie savā dzīvē, saskaroties ar citu konfesiju pārstāvjiem (Kānas brālība). Eiropas Katoļu skautu un gaidu organizācijā es ieguvu lielāku pārliecību kā būt pastāvīgākam, nesaļimt grūtībās un pārbaudījumos. Esmu ieguvis arī vadītāja iemaņas vadot zēniem nodarbības un gatavojoties uz nometnēm, izbraucieniem.
           Es iesaku nebaidīties un neuztraukties, vai jūs pieņems kādā no Latvijā aktīvajām organizācijām. Patiešām iesaku  izmēģināt un iestāties kādā organizācijā vai kustībā, jo tas tikai palīdzēs jums darīt to, ko vēlaties un tajā pašā laikā darīt arī to, ko vēlas Dievs un Baznīca.
Autors: Sem. Jānis Grīgs