4. stacija – Kungs Jēzus satiek savu Māti

      Simeons bija pravietojis, sacīdams Marijai: „Tavu pašas dvēseli caurdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu domas.” (sal. Lk 2, 35) Šinī brīdī Marija to piedzīvo. Tāpat arī siržu domas atklājas – kuri ir par un kuri pret Kristu.

    Kādas ir mūsu sirds domas? Vai mēs esam par Kristu ne tikai arēji, bet arī savā sirdī?
    Lūgsimies! Jēzu lēnprātīgais, un pazemīgu sirdi, dari mūsu sirdis līdzīgas Savai sirdij, – lai mēs arēji un iekšēji, savā sirdī, būtu par Tevi.
Autors: Sem. J. Skutels