Paldies par dabas veltēm!

Tu dari bagātu zemi

augu dažādība lielā,

kas ik gadus ražu nes

visiem cilvēkiem un zvēriem.

Dabas veltes nes mums prieku,

tās miesas spēkus stiprina;

bet debess žēlastību

nes Dieva Vārds un Sakraments.

      

Zeltainais rudens jau pagājis, dārza darbi līdz ar to jau pabeigti. Dabas veltes, ko Dievs ir devis, cilvēki ir savākuši pagrabos un priecājās, ka gatavi ziemai. Arī Rīgas Garīgais Seminārs priecājas, jo mūsu pagrabs arī ir piepildīts ar dabas veltēm, ko Dieva tauta mums ir ziedojusi. Esam saņēmuši: dārzeņus, visdažādākos ievārījumus, sulas un konservus. Visa kā ir gana. Varam slavēt Dievu ar šādiem vārdiem: ”Kungs mani vada man nekā netrūkst.”

Sirsnīga pateicība Dievam par aizritējušo rudeni. Kā arī paldies Jums, Dieva tauta, par nesavtīgajiem ziedojumiem, ko esam saņēmuši caur Jūsu draudžu priesteru rokām. Kā pateicību mēs lūdzamies par Jums.

Jau iepriekš pateicamies Semināra vadības un studentu vārdā par Jūsu finansiālo atbalstu, ko sniegsiet 23. novembrī – Kristus Karaļa svētkos.

Lai Dievs Jūs svēti un dāvā debess žēlastību.

Raksta autors: sem. U. Utāns