2. apstāšanas. Kungu Jēzus ņem krustu.

Kungam Jēzum iedeva nest krustu, Viņa nāvessoda izpildes rīku, uz Golgātu, kur Viņam bija jāmirst. Pestītājs bija izmocīts, un tagad vēl uz nošaustītās miesas bija jānes smagais krusta koks. Kādas bija Viņa izjūtas, apzinoties, ka pašam jānes  instruments, kas nodrošinās Viņa mokas un nāvi?
Tomēr Kungs to darīja pilnīgi brīvprātīgi, Dieva Dēls kļuva par Cilvēku tieši šīs situācijas dēļ, lai gandarītu par visu cilvēku grēkiem. Cik liela ir Dieva žēlsirdība un labvēlība! Pateiksimies Viņam par to!
Raksta autors: sem. J.Rajeckis.